IMG_0217_RED.jpg
IMG_0217_RED.jpg

Omtaler


Omtaler

SCROLL DOWN

Omtaler


Omtaler

«Våren 2015 fikk vi i Froland Musikkbarnehage, ved hjelp av iherdig foreldreinnsats, vårt eget musikkrom. For virkelig å komme i gang, og innta rommet på en verdig måte, trengte vi et spark bak! Vi hadde hørt rykter om Øksendals Barneklang og booket ham inn til oss i to dager. Lite visste vi om at det skulle sprenge alle våre forestillinger om hva musikk er og kan være i møte med små barn. Og det viktigste av alt; den kan praktiseres av alle, ikke bare 'de flinke'.    Vi har vært med på veldig mange gode kurs, men dette toppet dem alle»     Sonja Mehammer, Styrer i Froland Musikkbarnehage

«Våren 2015 fikk vi i Froland Musikkbarnehage, ved hjelp av iherdig foreldreinnsats, vårt eget musikkrom. For virkelig å komme i gang, og innta rommet på en verdig måte, trengte vi et spark bak! Vi hadde hørt rykter om Øksendals Barneklang og booket ham inn til oss i to dager. Lite visste vi om at det skulle sprenge alle våre forestillinger om hva musikk er og kan være i møte med små barn. Og det viktigste av alt; den kan praktiseres av alle, ikke bare 'de flinke'.

Vi har vært med på veldig mange gode kurs, men dette toppet dem alle»

Sonja Mehammer,
Styrer i Froland Musikkbarnehage

«Du Kjell Inge er en fantastisk motiverende foredragsholder. Jeg har jo hyret deg inn på flere personalmøter og det har gitt personalet inspirasjon til å prøve ut/ videreutvikle musiske opplegg sammen med barna. Du formidler på en "levende" måte som gjør at du får personalet til å slappe av og tørre å utforske alle de flotte rytme/klang instrumentene som du har med deg. Jeg anbefaler alle til å ha deg som foredragsholder hvis de ønsker gode ideer for hvordan vi kan inspirere både store og små»

– Ninni Rønning, Styrer

 

«Tusen takk for inspirerende kurs vi hadde på personalmøte i Svingen barnehage!! Anbefaler alle som vil ha litt musikalsk påfyll i barnehagen og som trenger inspirasjon og engasjement til å bestille kurs fra Barneklang.no!! Hilsen alle i Svingen barnehage, Sotra :)»
– Svingen barnehage

 

«7. mars 2011 var Kjell Inge invitert til å holde et 2 timers foredrag om musikk for de minste for to av klassene mine her ved Høgskolen i Bergen.

Jeg inviterte Kjell Inge til å holde foredraget etter å ha hørt han fortelle om musikkprosjektet i en annen sammenheng og fordi jeg var kjent med hans lange barnehageerfaring.

Vi (klassene og jeg) var meget fornøyd med et visjonært og inspirerende foredrag. Han møtte godt forberedt og varierte foredraget mellom demonstrasjoner av musikk instrumenter og hvordan han iscenesetter musikkstundene, powerpoint og små filmsnutter.

Han er en god og medrivende forteller med klare meninger og masse konkret erfaring fra det han snakker om.
Jeg har også anbefalt Kjell Inges foredrag til kursarrangør som har ringt og forespurt og ønsker selv å bruke han igjen.»

– Helge Jensen, 1.amanuensis ved Høgskolen i Bergen

 

«Takk for at dere stilte i går. Jeg likte bidraget veldig godt

Dette er eksemplarisk barnehagepedagogikk, eksemplifisert og gjennom detaljerte narrativer og så godt med den visuelle støtten bildene gav. Jeg synes kombinasjonen mellom dine, Kjell Inge, rike beskrivelser og begrunnelser for din arbeidsmåte og dine, Tiri (Bergesen Schei), perspektiveringer, gjennom å gjøre oss oppmerksom på det rutiniserte, hverdaglige og betydningen dette har for hvordan barn lærer sjangre, repertoar og væremåter fungerer så godt sammen. Og det gir veldige fine innsikter i barnehagepedagogikk - og tenker jeg –førskolelærerprofesjonalitet!»
 
– Elin Eriksen Ødegaard, Professor/Prodekan, AL-Pedagogikkseksjonen, BLU

 

«Takk for 2 flotte musikksamlinger i barnehagen vår. Dette var inspirerende for både store og små, og vi ser at vi har ennå mye å lære når det gjelder musikk. Du kan det du driver med. Du engasjerer både barn og voksne i det du gjør og det er kjekt å være med på slike samlinger. Vi setter stor pris på at du hadde mulighet til å besøke oss. Igjen: Takk!»
– Hanne Sanden

«Takk for kjempebra opplegg for Menn i Barnehager i Asker 25.04.2013. 40 fornøyde mannfolk hadde det gøy og lærte mye nytt og spennende. Stå på videre. Dette er noe alle burde få med seg.»

– Anders Farstad, enhetsleder, Hval gård barnehage, Asker kommune

Ett kjempemessig opplegg for Menn i Barnehage i Asker 25.4.13. Lærerikt og morsomt lagt frem. Flott også med opplegg og gruppeoppgaver som virkelig engasjerte og gjorde opplegget enda mer personlig!

Thomas gulbrandsen 29.04.2013

«Kjell Inge formidler med ett brennende og kompromissløst engasjement som tvinger tilhørerne til å engasjere seg.

Han formidler en blanding av opplevelser, sanselighet, og fag. Kjærligheten til musikkens mange ansikter kommer tydelig frem i en levende og leken fremføring. Respekten for barnas egen musikalitet, og barneperspektivet i møtet med musikk går som en rød tråd gjennom prosjektene og foredragene. De voksnes ansvar som veiledere og igangsettere blir veldig tydelig, og vi oppfordres til å nærme oss barnas inntrykk og uttrykk med ærbødighet og ydmykhet.

Med en solid faglig bakgrunn og lang erfaring får vi nyte godt av det beste fra to verdener. Musikkteori og estetikk er hele tiden vevd inn i en erfaringsverden fra barnehagen. Dette gjør at vi lærer ting som er både relevant og gjennomførbart.»

– Asgeir Berg, fagkoordinator, Hval gård barnehage, Asker kommune

«Kjell Inge Øksendal, har jobbet i flere år som pedagogisk konsulent i Bergen Kommune. Han er utdannet førskolelærer med mange års erfaring som pedagogisk leder ved ulike barnehager. Han har arbeidet mye med musikk med de aller yngste barna, samt vært ansvarlig for kunstprosjekter med barn 3-5 år i regi av Den Kulturelle Bæremeisen. Han har alltid hatt et sterkt fokus på musikk og kreative aktiviteter, og har blant annet drevet åpen barnehage for fedre, med eget musikkopplegg for barn mellom 7 mnd og 1 1/5 år.

Da vi gikk innover for å komme til musikkrommet var det bare å følge lyden av en fløyte, dette var spennende for barna, de listet seg inn og satte seg rundt denne mannen de aldri hadde sett før. Ingen sa noe, de hadde 100 % fokus på Kjell Inge. Han begynte med å synge velkommen alle barna og brukte gitaren til å både spille og tromme på. Mangen av barna viste tydelig at de likte å høre sitt navn i sangen hans.

 Han forsatte samlingen med å synge litt for oss og magen av barna klarte å henge seg på sangene også, han hadde med seg en del figurer og instrumenter og på hver sang hadde han med seg en figur som viste til sangen. På lille pusekatt hadde han med seg en liten kattefigur og på ro ro til fiskeskjær hadde han med seg en fiskermann som fisket (se bilde over)

Noen av barna var så fascinert at de ble helt taus, og da samlingen var over ville de ikke gå derfra, så dette var en fantastisk samling, rett og slett magisk.»

– Tilbakemelding fra Ramsøy barnehage, Askøy kommune

 

Mandag 01.10 hadde vi et veldig bra personalmøte.

Foredragsholder Kjell Inge Øksendal  var sammen med oss denne ettermiddagen. Han er en motiverende foreleser med lang erfaring med arbeid i barnehagen. Han har i mange år hatt fokus på å skape gode musikkstunder spesielt for de yngste barna i barnehagen.

Han delte disse erfaringene sine med oss på en engasjerende måte. Bilder og film om hva som skal til for å skape "det gylne øyeblikk" sammen med barna har gitt mange av oss ny kunnskap som vi vil prøve ut i barnehagen vår. Viktigheten av å skape den rette stemningen i rommet før barna kommer inn, at en tar barnet på alvor og tør å improvisere utifra det barnet er opptatt av og at den voksne ikke nødvendigvis   trenger å være "musikalsk". Alt dette er viktige ting å tenke på for oss som vil ha musikkstunder hvor både store og små får "blomstre".

 Han hadde med seg mange forskjellige instrumenter som vi fikk prøve. Personalet eksperimenterte med de forskjellige lydkildene og tilslutt var det rom for å stille spørsmål til Kjell Inge.

 Alt i alt; Veldig kjekt å kunne leie inn en foredragsholder som ga oss konkrete ideer om hvordan vi kan jobbe med musikk  i barnehagen på en annen måte enn det vi allerede gjør.

 

Referanse

 

Foreningen Musikk fra livets begynnelse (FMLB) er en musikkfaglig interesseorganisasjon som arbeider for høg kvalitet innen fagområdet musikk med barn 0-6 år. Foreningen tilbyr blant annet kurs for musikkpedagoger og andre som leder musikkaktiviteter med små barn.

Kursopplegget ”Musikk i barnehagen – bevisstgjøring og økte kunnskaper hos barnehagepersonale” har som mål å gi musikkpedagoger et godt grunnlag for å kunne veilede barnehagepersonale i bruk av musikk.

Høsten 2010 ble kurset gjennomført i Bergen med blant andre Kjell-Inge Øksendal som foreleser. Han bidrog med en 3 timers forelesning i temaet ”Det gode samspill mellom voksne og barn”.

Kursdeltakerne hadde godt faglig utbytte av kurset.

Stavanger. 15.02.12

Foreningen Musikk fra livets begynnelse

Bodvild Solheim

Daglig leder