KURS OG FOREDRAG: Magiske musikkstunder med de aller minste

Gyldne øyeblikk oppstår ikke på kommando, men man kan legge forholdene til rette slik at sannsynligheten for at de dukker opp blir større

Hvordan skaper man musikkstunder av høy kvalitet med de aller minste (1-3 år)? Hvordan skape magi og ekte tilstedeværelse?

Å skape kvalitet ved å "estetisere" selve rommet gir barna tydelige signaler og fremmer forventning om hva som skal skje. Hvordan visuell ro er med på å skape undring og konsentrasjon over tid.

Kjell Inge Øksendal

Kjell Inge Øksendal

Viktige stikkord her er:

  • Felles fokus gjennom kommunikasjon
  • Interaksjon
  • Improvisasjon

Ta kontakt for å finne ut mer, eller for å bestille.