Kurs og foredrag: klangutforsking

Musikk er langt mer enn "å treffe tonen"...

Musikklek på barns premisser (3-6 år). Vi går på klangsafari - Vi lager lydkulisser - Vi spiller instrumenter.

Lyd er ikke "farlig". Alle kan lage lyd. Noen kan spille litt. Noen kan mer. Andre er musikere. Grunnleggende musikalske virkemidler med uvante klangkilder er en god start.

(U)Musikalsk?

Hvordan gjenerobre nullpunktet og evnen til aktiv lytting? En vei å gå kan være å la barna utforske og undre seg gjennom bevisst bruk av dynamikk, stillhet, kontraster og rare klanger. Kort sagt bruke musikkens grunnleggende virkemidler med både kjente og uvante lydkilder hinsides tanken på musikalsk/ umusikalsk, flink/ikke flink, stygt/pent osv.

Ta kontakt for å finne ut mer, eller for å bestille kurs eller foredrag.

IMG_1374RED.jpg